Regulamin Produktów Personalizowanych

Regulamin dot. produktów personalizowanych, 

 

§1 Wstęp  

 1. Niniejszy regulamin personalizacji określa zasady zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się za pośrednictwem formularza kontaktowego zawartego na stronie questsport.shop lub drogą elektroniczną – wysyłając wiadomość na sklep@questsport.cc 
 2. Regulamin personalizacji udostępniany jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej questsport.shop w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie i utrwalanie jego treści. Regulamin ten dotyczy produktów personalizowany.

 

§2 Definicje 

 1. Kupujący – osoba fizyczna, będąca nabywcą produktu. 
 2. Sprzedawca – Questsport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 52B 
 3. Regulamin personalizacji– niniejszy regulamin. 
 4. Formularz kontaktowy – formularz zawarty na stronie sklepu questsport.shop 
 5. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

  

§3 Postanowienia wprowadzające  

 1. Za pośrednictwem strony internetowej questsport.shop i zawartego w niej formularza kontaktowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: sklep@questsport.cc kupujący może zamówić produkt personalizowany na zamówienie. 
 2. Regulamin personalizacji jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. 

 

 §Warunki zawierania umowy sprzedaży  

 1. Istnieją dwie metody zamówienia produktu personalizowanego i jest nim wybranie personalizacji na karcie produktu  lub wiadomość wysłana na e-maila sklep@questsport.cc 
 2. Zaakceptowanie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zapoznaniem się przez Kupującego z regulaminem personalizacji. 
 3. Po złożeniu zapytania/zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie mailowo ustosunkowując się do zamówienia, podając czas realizacji oraz wycenę i przyjmuje zamówienie do realizacji tylko w sytuacji kiedy nastąpi jego akceptacja wraz z wpłatą ustalonej kwoty na konto bankowe. 
 4. Czas realizacji zamówienia personalizowanego ustalany jest indywidualnie, chyba, że przy zamawianym produkcie widnieje określony okres realizacji. W przypadku jego braku. Klient zawierając umowę sprzedaży wyraża zgodę na realizację zamówienia zgodnie z podanym mu wcześniej terminem realizacji.  

 

 §Formy płatności i dostawy  

 1. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego. 
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. 
 3. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 
 4. Kupujący w momencie złożenia zamówienia automatycznie udziela podatnikowi pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy, z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz kupującego. 

 

 §6 Reklamacje i zwroty  

1.Produkty personalizowane nie polegają zwrotom. 

Ustawa o prawach konsumenta: 

Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

(…) 

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

 

§Dane osobowe i pliki cookies 

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. 
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 
 3. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy. 
 4. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu. 

 

§Postanowienia końcowe  

 1. Niniejszy regulamin personalizacji obowiązuje od dnia 01.12.2023 r. 
 2. Sklep internetowy questsport.shop informuje, że w funkcjonowaniu sklepu mogą wystąpić przerwy utrudniające korzystanie z witryny, wynikające z przyczyn technicznych (konserwacje, uaktualnienia) lub z innych przyczyn od niego niezależnych. 
 3. Sklep dokona zmiany postanowień regulaminu po uprzednim poinformowaniu użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu regulaminu na łamach sklepu lub wysłania jego treści na adres email wskazany przez użytkowników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin personalizacji ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji. 
 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie Sklepu internetowego i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedażowy zawartych po zamieszczeniu zmian. 
 5. Zmiany regulaminu personalizacji nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych użytkowników, korzystających ze sklepu przed dniem wejścia w życie zmian. 
 6. W przypadku sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą właściwość sądu określona jest zgodnie z siedzibą sprzedawcy. 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium