20% RABAT - BUY 2 ITEMS FOR MINIMUM 550 zł
#INPOST ZA DARMO POWYŻEJ 400 ZŁ.

Sklep internetowy questsport.cc, dostępny pod adresem questsport.cc, prowadzony jest przez Questsport Ewa Włoszczowska z siedzibą firmy Jelenia Góra, ul. Wiejska 52b. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 6111156814, Regon: 231226060. Klienci mogą kontaktować się pod następującym adresem mailowym: sklep@questsport.cc

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego questsport.cc składania zamówień, sposobów dostaw oraz płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, a także składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Questsport Ewa Włoszczowska prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie questsport.cc. Do korzystania , przeglądania asortymentu, a także składania zamówień w sklepie questsport.cc niezbędne są: komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Klienci mają możliwość korzystania z zakupów poprzez questsport.cc dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklepie questsport.cc. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Questsport Ewa Włoszczowska dotyczącą konta, w każdym czasie poprzez skierowanie wiadomości e-mail z taką dyspozycją na adres: sklep@questsport.cc . Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Questsport Ewa Włoszczowska jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Świadczenie usług w ramach Konta na questsport.cc ma charakter bezterminowy.
 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie questsport.cc są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty inne niż nowe mają w sposób jednoznaczny określone to w opisie produktu.
 5. Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 6. Szczegółowe dane techniczne zawarte są w specyfikacji (opisie) produktu. W przypadku wystąpienia rozbieżności kwestie sporne związane z opisami i zdjęciami będą rozwiązywane na korzyść klienta.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia (e-mail lub telefon) i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 8. Zamówione towary, których nie mamy w magazynie wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia. W przypadku zmiany lub wydłużenia czasu realizacji zamówienia, klient zostaje poinformowany o opóźnieniu w dostawie. W takiej sytuacji może zgodzić się na nowy termin dostarczenia przesyłki lub odstąpić od umowy.
 9. Składając zamówienie należy pamiętać, że termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
 10. Czas dostawy: przesyłki dostarczane są przez firmę kurierską UPS w następny dzień roboczy po wysyłce, Paczkomaty do 3 dni roboczych.
 11. Produkty w dziale wyprzedaż są w ograniczonej ilości. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 12. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto, na każdy zakupiony towar wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT.
 13. Staramy się aby zamówienia złożone do godziny 12:00 w dzień powszedni realizowane były i wysyłane następnego dnia.
 14. Płatność za zamówienia realizowana jest w następujący sposób:
  1. za pobraniem – gotówką kurierowi lub przy odbiorze towaru;
  2. przelewem – zamówienie realizowane jest do 3 dni po zaksięgowania przelewu na rachunku firmowym Questsport Ewa Włoszczowska;
  3. płatność kartą kredytową – za pośrednictwem Stripe.com;
  4. Apple PAY i Google PAY za pośrednictwem Stripe.com;
  5. szybki przelew bankowy Przelewy24
 15. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Questsport Ewa Włoszczowska nie jest wiążąca i zamówienie może zostać anulowane. W tytule płatności należy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi sklepu.
 16. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS oraz do Paczkomatów. Koszty dostawy dostępne są w momencie wyboru sposobu dostawy.
 17. Klient ma zawsze prawo otworzyć paczkę w obecności kuriera. Sugerujemy sprawdzenie stanu opakowania przesyłki, a w przypadku widocznego uszkodzenia nie odbieranie przesyłki lub otworzenie przesyłki w obecności kuriera. W takiej sytuacji kurier powinien spisać protokół na podstawie którego będzie rozpatrywana reklamacja.
 18. Bardzo prosimy poinformować nas o zaistniałej sytuacji, a także przesłania nam skanu/zdjęcia protokołu szkody ułatwi nam to wyegzekwowanie od firmy kurierskiej odszkodowania. Proszę jednak pamiętać, że w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości przedłożymy wszelkich starań aby nowy, pozbawiony wad towar pojawił się u Państwa jak najszybciej.
 19. W przypadku odbioru osobistego z magazynu Questsport Ewa Włoszczowska o możliwości odebrania zamówionego produktu questsport.cc informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Zamówienie, które nie zostanie odebrane w wyznaczonym terminie zostanie anulowane.
 20. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w questsport.cc, Questsport Ewa Włoszczowska zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu dostawy / płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 21. W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego kwotę 5 500 PLN niezbędna jest częściowa lub pełna przedpłata. Wynika to z tego, że firma kurierska nie obsługuje usługi płatność przy odbiorze powyżej w/w kwoty.
 22. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Questsport Ewa Włoszczowska dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Questsport Ewa Włoszczowska jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest punkt odbioru z magazynu Questsport Ewa Włoszczowska

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient będący w myśl Kodeksu Cywilnego Konsumentem (osobą fizyczną, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn. Jednak zastrzega, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić tj:
  1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę, a Klient został o tym wyraźnie poinformowany;
  2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. montaż koła);
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  8. gdy dotyczy dostarczania dzienników, periodyków i czasopism, z wyjątkiem prenumeraty;
  9. gdy upłynęło 14 dni od chwili odebrania przedmiotu świadczenia.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać dane teleadresowe klienta oraz nr konta bankowego na które mamy przelać środki), może zostać złożone w formie elektronicznej (na e-mail sklep@questsport.cc lub pisemnej).

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy formularz, który ułatwi przygotowanie dokumentacji zwrotu – dostępny jest na naszej stronie internetowej. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Questsport Ewa Włoszczowska przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 2. W przypadku, gdy zwracana jest całość zamówienia, zwracany jest także koszt dostawy towaru do klienta, natomiast w przypadku zwrotu częściowego, zwracana jest równowartość odesłanych produktów.
 3. Bezpośredni koszt transportu zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi kupujący.
 4. Questsport Ewa Włoszczowska nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

Zwrot należności Klientom

 1. Questsport Ewa Włoszczowska dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej lub paczkomatów;
  3. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane z magazynu Questsport Ewa Włoszczowska i było uprzednio opłacone z góry;
  4. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 1. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Questsport Ewa Włoszczowska może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Questsport Ewa Włoszczowska dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Questsport Ewa Włoszczowska nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Questsport Ewa Włoszczowska nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

Reklamacje

Questsport Ewa Włoszczowska zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Klienta rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Gwarancja

 1. Gwarancja zwykle udzielana jest przez producenta lub dystrybutora danego towaru. W przypadku udzielenia gwarancji odpowiedzialność wobec konsumenta (nabywcy towaru) ponosi udzielający gwarancji, zwany gwarantem.
 2. W przypadku woli skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji powinni Państwo zwrócić się bezpośrednio do gwaranta, jednak aby ułatwić Państwu możliwość skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, oferujemy pośredniczenie pomiędzy Państwem, a gwarantem. Jednocześnie zapewniamy, że przedłożymy wszelkich starań aby pomóc w pozytywnym rozstrzygnięciu reklamacji. W związku z powyższym, w przypadku towarów kupionych od Questsport Ewa Włoszczowska, objętych gwarancją, możecie Państwo – zamiast bezpośrednio kontaktować się z gwarantem – skontaktować się z nami. Zachęcamy do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej. Skorzystanie ułatwi komunikację oraz w znaczący sposób przyspieszy obsługę reklamacji. W przypadku uznania reklamacji koszt odesłania towaru zwracany jest Klientowi, i powtórne dostarczenie odbywa się na koszt Questsport Ewa Włoszczowska.
 3. Proszę pamiętać, aby zaznaczyć, że chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
 4. W wielu przypadkach reklamację udaje się rozwiązać bez odsyłania towaru. Jednak w niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie odnieść się do zgłaszanej przez Państwa wady nie dysponując towarem w celu jego zbadania. W takim przypadku dział reklamacji poprosi o przesłanie towaru na nasz adres.
  W przypadku skorzystania z naszego pośrednictwa zobowiązujemy się do przekazania towaru gwarantowi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez nas towaru od Państwa.
 5. Po otrzymaniu przez nas towaru od gwaranta niezwłocznie poinformujemy Państwa o odebraniu przez nas towaru od gwaranta i o działaniach podjętych przez gwaranta oraz prześlemy towar na wskazany przez Państwa. Koszt odesłania naprawionego / wymienionego towaru ponosi Questsport Ewa Włoszczowska.

Rękojmia

Ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

 1. Questsport Ewa Włoszczowska odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 2. W przypadku woli skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi zachęcamy do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego dostępnego na naszej stronie internetowej. Skorzystanie ułatwi komunikację oraz w znaczący sposób przyspieszy obsługę reklamacji. W zgłoszeniu dokonywanym w ramach rękojmi prosimy o jednoznaczne określenie czego się Państwo domagacie oraz opisanie na czym polega zgłaszana wada. W przypadku uznania reklamacji koszt odesłania towaru zwracany jest Klientowi, i powtórne dostarczenie odbywa się na koszt Questsport Ewa Włoszczowska
 3. Proszę pamiętać, aby zaznaczyć, że chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi.
 4. W wielu przypadkach reklamację udaje się rozwiązać bez odsyłania towaru. Jednak w niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie odnieść się do zgłaszanej przez Państwa wady nie dysponując towarem w celu jego zbadania. W takim przypadku dział reklamacji poprosi o przesłanie towaru na nasz adres.
 5. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Questsport Ewa Włoszczowska niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 7. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Do Państwa żądania ustosunkujemy się w terminie 14 dni, informując, czy je uznajemy czy nie. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza, że uznaliśmy Państwa roszczenie za uzasadnione.
 10. W przypadku uznania przez nas Państwa roszczeń niezwłocznie przystąpimy do usunięcia wady w sposób przez Państwa określony.
 11. W żadnej sposób nie ograniczamy praw konsumenta wynikających z prawa obowiązującego w Polsce.
 12. Reklamacje towarów rozpatrywane są w ciągu 14 dni, w tym czasie Questsport Ewa Włoszczowska zobowiązuje się poinformować Klienta o uznaniu, bądź odrzuceniu roszczenia reklamacyjnego. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony do 21 dni.
 13. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Questsport Ewa Włoszczowska w ramach questsport.cc będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 14. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem